Over BVAT therapeuten


Wij hebben enkel gekwalificeerde leden in ons bestand

Indien u besluit in zee te gaan met een BVAT therapeut, is dit tevens een garantie dat de therapeut in kwestie voldoet aan bepaalde waarborgen binnen de branche. Onze therapeuten zijn allen op deze waarborgen gescreend, alvorens tot het ledenbestand toegelaten te worden. U kunt dit overigens zelf checken; elke therapeut heeft binnen zijn of haar praktijkruimte een attest van lidmaatschap met daarop het lidmaatschapsnummer vermeld.

De genoemde waarborgen uiten zich in de volgende kwalificaties en eisen:

  1. een afgeronde opleiding plus medische basiskennis of de bereidheid dit te behalen binnen het jaar na inschrijving.
  2. Bijscholing :. Er geldt een verplicht aantal dagdelen per jaar, dat leden dienen te besteden aan bij- en nascholing om hun kennis binnen het vakgebied op peil te houden.
  3. De leden zijn voorts verplicht op regelmatige basis vakliteratuur te lezen, workshops en cursussen te volgen.
  4. Een solide en adequate wijze van praktijkvoering.
  5. Elke behandelaar dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma of de bereidheid dit te behalen binnen het jaar na inschrijving.
  6. Conformiteit aan zowel de interne klachtenregeling als het tuchtrecht.
  7. Ieder lid dient in het bezit te zijn van een ‘Bewijs van goed gedrag en zeden’.
  8. Ieder lid dient te werkzaamheden uit te voeren conform de Wet bescherming van persoonsgegevens.

Een BVAT therapeut voldoet aan alle bovengenoemde kwaliteitswaarborgen. Hierdoor bent u zeker van een correcte en hoogstaande wijze van praktijkvoering.