Over BVAT


Welkom bij BVAT: De Belgische Vereniging voor Alternatieve Therapiewijzen

Wat is precies het doel van onze vereniging?

BVAT is een Belgische vereniging voor zelfstandige en professionele beroepsbeoefenaars van alternatieve therapiewijzen.

BVAT is opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in België beter te kunnen bewaken, te bevorderen en onderlinge samenwerking en innovatie op dit gebied mogelijk te maken.

Wij hanteren strenge selectiecriteria, welke onder andere zijn gericht op de vooropleiding(en) van leden alsmede verplichte bij- en nascholing. Daarnaast beschikt BVAT over een registratiesysteem, een beroepscode en een klacht- en tuchtregeling. Op deze wijze waakt BVAT over de beroepskwaliteiten van al haar leden, zodat cliënten zonder enige zorgen gebruik kunnen maken van de diensten van onze leden.

BVAT onderhoudt en stimuleert tevens het contact tussen de patiënt en therapeut.

BVAT spant zich tevens in, om alternatieve therapie een reguliere plek binnen de gezondheidszorg te geven. Hiertoe voeren wij structureel en actief overleg met andere partijen zoals collega verenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante derden.