Voorwaarden lidmaatschap


Lidmaatschapsvoorwaarden

Eenieder heeft recht op professionele en adequate gezondheidszorg. Dit betekent dat alle zorg aan een aantal basiscriteria moet voldoen, in het bijzonder zorg die voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking komt. Ook binnen alternatieve en natuurlijke geneeswijzen dienen therapeuten aan bepaalde basiseisen met betrekking tot opleiding en kennisniveau te voldoen, voordat ze als zelfstandig behandelaar te werk kunnen gaan. Bij BVAT aangesloten therapeuten voldoen aan meerdere strenge criteria, opdat wij cliënten een kwaliteitsgarantie kunnen geven omtrent de wijze van behandeling.

Wij stellen hiertoe de volgende eisen aan onze leden:

1. Vereiste scholing:

  • Een voltooide en  geaccrediteerde/erkende opleiding
  • Medische en/of psychosociale basiskennis, aantoonbaar middels een erkend diploma (of de bereidheid dit binnen het jaar na inschrijving te behalen)
  • Een geldig EHBO-diploma met reanimatie (AED) inclusief jaarlijkse bijscholing

2. Overige voorwaarden:

  • Een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Kunnen voorleggen van een bewijs van goed gedrag en zeden, welke niet ouder dient te zijn dan 3 maanden na de datum van afgifte

3. Eisen bij lidmaatschap:

  • Het afleggen van de beroepseed
  • Het volgen van jaarlijkse bij- en nascholing bij geaccrediteerde opleidingsinstituten
  • Meewerken aan Praktijkbezoek
  • En natuurlijk te allen tijde een uitstekende praktijkvoering