Voordelen


Voordelen lidmaatschap

Een lidmaatschap bij de BVAT betekent vooral: vele voordelen voor u als zelfstandig therapeut. Samen sta je immers sterker dan alleen! Deze voordelen omvatten materiële zaken als collectieve verzekeringen, maar ook immateriële voordelen op het gebied van samenwerking, kennisdeling en (praktijk)ondersteuning. Nog niet geheel overtuigd? Lees dan snel verder voor een uitgebreide opsomming van de vele extra’s die een lidmaatschap bij de BVAT ook voor u als aspirant-lid kan betekenen.

Collectieve verzekeringen

Vanaf het moment dat u lid wordt van de BVAT, bent u collectief verzekerd voor zowel beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheid als rechtsbijstand. U hoeft hier dus zelf niet meer achteraan te gaan, dat scheelt een hoop tijd en kosten. Let wel; dit geldt natuurlijk enkel voor uw beroepsuitoefening en dus niet voor privé schadeposten.

De verzekerde modulen omvatten onder meer:

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt eventuele fouten  die u onverhoopt maakt in de uitoefening van uw beroep. Hierbij kunt u denken aan onzorgvuldige handelingen, nalatigheid en onjuiste advisering in geval van werkzaamheden die een direct verband houden met de uitoefening van uw beroep.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt het algemene aansprakelijkheidsrisico. Dit heeft dus niet direct te maken met de behandeling van uw patiënten. Het gaat in dit geval meer om voorvallen die tot stand komen door materiële onvolkomenheden, bijvoorbeeld een accident door een wankele behandeltafel.

Productaansprakelijkheidsverzekering

Dit dekt de aansprakelijkheid als gevolg van de verkoop van onjuiste producten aan cliënten.

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandverzekering dekt eventuele kosten in het geval van een juridisch geschil met één van uw cliënten, onder bepaalde voorwaarden.

Wij huizen uiteenlopende disciplines binnen één vereniging.

De BVAT heeft verschillende soorten behandelaars als leden, waardoor wij in feite als multidisciplinaire vereniging bestempeld kunnen worden. U vindt bij ons onder andere behandelaars gespecialiseerd in:

  • Alternatieve- en natuurgeneeswijzen
  • Antroposofie
  • Homeopathie
  • Oosterse geneeskunde
  • Lichaamsgerichte therapie en beweegzorg
  • Psychosociale therapie.

Dit houdt voor u als therapeut in, dat u uit een veel breder aanbod aan bij- en nascholing kunt kiezen, dan slechts binnen één discipline. U kunt zich immers op vele fronten ontwikkelen, in tegenstelling tot een vereniging die zich enkel op één werk- of therapievorm richt.

De BVAT hecht erg veel waarde aan onderlinge kennisdeling

Leren is een continu proces, als therapeut maar ook als individu. Hoewel een groot deel van de ontwikkeling binnen uw beroep bestaat uit theorie en het zelfstandig aanleren van vaardigheden, kunnen wij het belang van actieve samenwerking niet genoeg benadrukken. Uit ervaring weten wij, dat een probleem veelal razendsnel is opgelost indien er meerdere personen bij betrokken zijn in teamverband. Daarom moedigen wij samenwerking tussen leden onderling altijd aan en zien dat dit telkens weer vruchten afwerpt.

Diverse mogelijkheden tot professionele praktijkondersteuning

Het succes van de behandelingen ligt bij onze leden. Daarom krijgen zij op alle mogelijke fronten ondersteuning in hun praktijkvoering. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als het bevorderen van de communicatie tussen therapeut en cliënt, het trainen van de vaardigheden van leden op ondernemersgebied, hulp met het goed inrichten van hun praktijk(-ruimte) en advies met betrekking tot werken conform het beroepsprofiel. De middelen die wij hiertoe kunnen inzetten zijn onder meer regiobijeenkomsten, een digitale nieuwsbrief, de Algemene Ledenvergadering en natuurlijk individuele ondersteuning.

De BVAT hecht veel waarde aan vakinhoudelijke professionele benadering van natuurgeneeswijzen. Maar ook op alle andere gebieden is professionaliteit een must. Dit heeft ook niet enkel met het imago van de BVAT meer te maken, maar met alternatieve geneeswijzen in het algemeen. De BVAT is van mening, dat dit begint bij de basis: onze leden. Juist daarom is gedegen ondersteuning van onze leden zo belangrijk. Soms kunt u, als behandelaar, tegen problemen of vraagstukken aanlopen. Dit heeft ook te maken met het continu wijzigende werkveld van de alternatieve geneeswijzen. Wetgeving verandert elk jaar weer, waardoor zorgverzekeraars telkens weer vigerende eisen en regelingen wijzigen.

Indien u met ons in contact wilt treden met betrekking tot een probleem of kwestie, kunt u ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09:30 tot 16:00 uur. Onze medewerkers zullen u direct naar de juiste persoon verwijzen.