Terugbetaling aanvragen


Hoe kunt u vergoeding van de sessies aanbieden aan uw cliënten ?

Sommige therapiewijzen komen in aanmerking voor een (gedeeltelijke) terugbetaling door de zorgverzekeraar. Uw cliënten kunnen in sommige gevallen (een gedeelte van) hun kosten recupereren bij hun ziekenfonds.

Om te weten welke therapievormen in aanmerking komen voor een restitutie, kunt u best uw ziekteverzekering raadplegen.

Hoe kunt u een aanvraag tot terugbetaling indienen?

Om vergoeding van sessies te kunnen aanbieden aan uw cliënten, dient u zich eerst in te schrijven in een ziekenfonds.

Let op: de voorwaarden en hoogte van de restituties kunnen per ziekenfonds verschillen. Neem daarom zelf contact op met het ziekenfonds om een en ander na te vragen:

 

De Voorzorg
www.devoorzorg.be

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
www.cm.be

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
www.mutualites-neutres.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
www.vnz.be

Het neutraal ziekenfonds
www.mut.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds
www.vnz.be

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
www.socmut.be

Liberale Mutualiteiten
www.liberalemutualiteit.be

Onafhankelijke Ziekenfondsen
www.mloz.be

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
www.oz.be

EUROMUT – Onafhankelijk Ziekenfonds
www.euromut.be

Onafhankelijk Ziekenfonds SECUREX
www.securex.be

PARTENA – Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen
www.partena-ziekenfonds.be