Erelid


Erelid

Er bestaat tevens een mogelijkheid tot benoeming als erelid. U kunt erelid worden voor een extra bedrag van €350,00 per jaar, om zodoende onze vereniging te ondersteunen. Momenteel hanteren wij een maximum van 7 ereleden per jaar.

Een benoeming tot erelid leidt voorts tot een vermelding op de pagina ‘ereleden’.