Bijdrage


Contributie voor BVAT leden

Met een lidmaatschap gaan contributiegelden gepaard. Deze worden met name ingezet voor collectieve doeleinden zoals actieve kennisdeling voor onze leden, bijeenkomsten, onderzoek en individuele ontplooiing. De lidmaatschapsbijdrage bedraagt €197,50 per jaar.

We zijn momenteel in een laatste fase bij het onderhandelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met enkele verzekeringsmakelaars. Uiteraard willen we enkel de voordeligste prijzen aanbieden aan onze leden. Wanneer dit afgerond is, zal er ook een mogelijkheid zijn tot het nemen van een collectieve BA- en/of rechtsbijstandsverzekering.

Voorts wordt er een eenmalig bedrag aan administratiekosten berekend ter hoogte van €112,50. Let wel; dit bedrag wordt niet gerestitueerd indien het verzoek tot lidmaatschap uiteindelijk wordt afgewezen.

Wij innen de contributiegelden eenmaal per jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.