Beroepsopleidingen


Beroepsopleidingen

Indien u als potentieel lid in aanmerking wenst te komen voor het lidmaatschap van de BVAT, gelden bepaalde specifieke (voor)opleidingseisen.

Om toelating tot het BVAT-lidmaatschap te krijgen dient u minimaal te beschikken over aantoonbare medische en/of psychosociale basiskennis. Heeft u voorts een opleiding of cursus afgerond maar u bent niet zeker of uw opleiding in aanmerking komt ? Dan kunt u onze ledenadministratie benaderen om te achterhalen, of u kans maakt om lid te worden van BVAT.

EHBO

Als BVAT-lid dient u in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma. Om de geldigheid van dit diploma te behouden, dient u om vijf jaar herhalingscursussen te volgen.

Bij alle cursussen dient reanimatie (AED) een vast onderdeel uit te maken van de lesstof.

Wanneer u als volwaardig lid wordt aangemerkt binnen de BVAT, dan komt u in aanmerking voor vergoedingen via de zorgverzekering van uw cliënt.