Beëdiging


Afleggen van de beroepseed

Wanneer u eenmaal als lid bent toegelaten, dient u enkel nog de eed af te leggen. De filosofie achter de beroepseed is het handelen met en vanuit respect naar alle levende wezens en uw beroepsuitoefening hierop af te stemmen, door het borgen van de kwaliteit van de diensten die u aanbiedt.

Wij zien wat dat betreft geen enkel verschil tussen de reguliere en alternatieve gezondheidszorg, elke cliënt dient met dezelfde mate van toewijding en respect behandeld te worden. Daarom zien wij het afleggen van de eed als een wezenlijk onderdeel van de toelatingsprocedure van onze leden. Hiermee beogen wij een hoge mate van verteouwen uit te stralen naar onze cliënten toe, opdat zij zich veilig en serieus genomen kunnen voelen in de handen van al onze leden.