Lid worden


Waarom is lid worden van de BVAT een goed idee?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dient u zich allereerst een aantal andere vragen te stellen:

Wat vindt u als therapeut belangrijke voordelen van een vereniging?

  • Dat u bijvoorbeeld collectief en correct bedrijfsmatig verzekerd bent?
  • Het feit dat u professionele praktijkondersteuning kunt krijgen?
  • Het gevoel dat uw belangen worden behartigd door een sterke overkoepelende organisatie?
  • Dat u hierdoor gemakkelijk in contact kunt treden met collega beroepsbeoefenaars?
  • Dat de vereniging meerdere disciplines vertegenwoordigt en daardoor over een schat aan kennis en ervaring beschikt?
  • Dat de vereniging continu tijd en moeite blijft steken in de ontwikkeling en vooruitgang van haar leden?
  • Dat u niet te veel contributie betaalt?

De kans is groot dat u veruit de meeste bovengenoemde zaken als belangrijk acht. Het goede nieuws? Een lidmaatschap bij de BVAT biedt dit allemaal, meer zelfs!

De BVAT doet er alles aan om voor haar leden een werkklimaat te creëren, waarin zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren, met het gevoel te allen tijde een organisatie te hebben om op terug te kunnen vallen. Daarnaast doet de BVAT er ook alles aan om de complementaire gezondheidszorg professioneel te houden met een positieve uitstraling. Alle ideeën, ambities en toekomstplannen van leden zijn meer dan belangrijk voor ons. Eenieder krijgt in ruime mate de gelegenheid op individueel vlak bij te dragen aan het geheel. De BVAT heeft meerdere aparte commissies, die zich bezighouden met de behandeling van diverse zaken. Via onze website kunt u op de hoogte blijven van alle relevante ontwikkelingen, maar ook uw mening laten horen en vragen stellen aan ons bestuur. Vaak zijn de bijeenkomsten gericht op een specifiek thema, dat voor u als therapeut interessant en leerzaam is.

Lid worden van de BVAT verhoogd aanzienlijk uw zichtbaarheid en credibiliteit als therapeut

Naast bovengenoemde voordelen, biedt het lidmaatschap bij de BVAT een platform waarop u als therapeut goed gevonden kunt worden. Wij beschikken over een bestand van veel verschillende aangesloten therapeuten, onder andere op het gebied van natuurlijke geneeswijzen, holistische therapie, homeopathie, complementaire geneeskunde en alternatieve therapie. Dit biedt de consument een fantastische vindplaats van behandelaars, waar u ook tussen kunt staan.

Wat zijn de voorwaarden voor lidmaatschap bij de BVAT

Aspirant leden verwijzen wij graag door naar de pagina Lidmaatschapsvoorwaarden. Hier kunt u precies alle eisen terugvinden, die worden gesteld op het gebied van (voor)opleiding, kwalificaties en andere relevante eisen die gelden tot toelating als lid. De BVAT streeft naar een exceptioneel kwaliteitsniveau van al haar leden, door het borgen van diverse kwalificaties en strenge criteria. Bij BVAT aangesloten therapeuten voldoen aan al deze criteria, opdat wij cliënten een kwaliteitsgarantie kunnen geven omtrent de wijze van behandeling.