Klachten


De klachtenprocedure

Heeft u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch een klacht over één van onze leden?

Uiteraard doen wij alles binnen onze mogelijkheden om ervoor te zorgen, dat u als cliënt 100% tevreden bent met uw consult/behandeling. Niettemin kan het natuurlijk gebeuren, dat iets niet helemaal conform uw wensen heeft plaatsgevonden. Dit kan van alles zijn;  bijvoorbeeld een puur organisatorisch probleem, problemen met de persoonlijke relatie tussen u en de behandelaar of een inhoudelijke kwestie.

Wij raden ten zeerste aan, om allereerst met uw behandelaar om de tafel te gaan. Veelal ontstaan ontevredenheden en (uiteindelijk) klachten, door miscommunicatie of het gevoel niet goed gehoord te worden. Het kan echter zo zijn, dat uw behandelaar hier simpelweg niet van op de hoogte is. De behandelaren zijn immers ook zelf gewoon mensen. Door een gesprek aan te gaan en uw behandelaar duidelijkheid te verschaffen omtrent uw onvrede, kunnen de meeste problemen vaak op deze wijze snel worden opgelost.

Het kan echter voorkomen, dat de onderlinge relatie dusdanig verstoord is dat een persoonlijk gesprek eigenlijk geen optie meer is. In dit geval is het zinvol om contact op te nemen met de klachtencommissie van de BVAT. Onze klachtencommissie is een geheel autonoom en onafhankelijk orgaan, waar u terecht kunt om samen tot een oplossing te komen.

De Klachtenprocedure

De Klachtencommissie werkt volgens een vaste klachtenprocedure, zijnde een regeling voor de ontvangst, bemiddeling en behandeling van klachten over BVAT-therapeuten. U kunt uw klacht enkel schriftelijk indienen bij BVAT. Dit kan per mail: klachten@bvat.nl of per post, richt uw brief in dat geval aan ‘De klachtencommissie’. U wordt uiteraard tijdig geïnformeerd aangaande het vervolgtraject en verdere stappen in de procedure.
Wanneer is een klacht niet ontvankelijk?

In bepaalde gevallen kan de Klachtencommissie de klacht als niet ontvankelijk verklaren:

 • Indien dezelfde klacht van de cliënt nog in behandeling is
 • Dezelfde klacht al eerder is behandeld, zonder dat zich inmiddels nieuwe feiten hebben voorgedaan
 • Dezelfde klacht tevens is ingediend bij een civiele of tuchtrechter en/of het Openbaar Ministerie strafvervolging heeft ingesteld
 • De klacht op geen enkele wijze betrekking heeft op de behandeling, een gedraging of gebeurtenis binnen een cliënt/therapeutrelatie met een BVAT therapeut
 • Indien de klager tot op heden onvoldoende informatie heeft verstrekt, ondanks één of meerdere verzoek(en) van de Klachtencommissie, om de klacht adequaat inhoudelijk te kunnen beoordelen

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van bovenstaande, kunt u natuurlijk altijd even contact met BVAT opnemen om opheldering te verkrijgen. Wij streven te allen tijde naar transparantie en duidelijkheid, aangezien dit in het directe belang is van zowel u als onze leden.

Klachten

Wat te doen als u een klacht heeft?

Natuurlijk is het te hopen dat u tevreden bent met uw consult of behandeling door uw BVAT-therapeut. Desondanks kan het gebeuren dat u dat niet bent. Zowel op organisatorisch, relationeel of inhoudelijk vlak kan er iets misgaan. In de eerste plaats is het belangrijk dat u het probleem zelf aankaart bij uw behandelaar. Vaak ontstaan klachten door een communicatiestoornis. Een goed gesprek over de oorzaak van uw onvrede kan helderheid brengen.

Mocht de relatie echter zodanig verstoord zijn dat praten niet meer mogelijk is, dan kan het zinvol zijn om contact op te nemen met de Klachtencommissie van de VBAG. Uiteraard moet de klacht wel gaan over een therapeut die is aangesloten bij de BVAT. Onze klachtencommissie zal alles in het werk stellen om een oplossing te vinden.

Klachtenregeling

De Klachtencommissie werkt volgens de klachtenregeling, een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten over BVAT-therapeuten. U kunt uw klacht indienen door hier klikken. Wij zorgen voor het vervolgtraject.

Niet ontvankelijk

De Klachtencommissie kan de klacht echter niet ontvankelijk verklaren als:

 • eenzelfde klacht van de cliënt nog in behandeling is
 • een klacht al eerder in behandeling is geweest en er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan
 • de klacht ook is ingediend bij een (civiele of) tuchtrechter
 • het Openbaar Ministerie strafvervolging heeft ingesteld
 • de klacht geen betrekking heeft op behandeling, gedraging of gebeurtenis binnen een cliënt/therapeutrelatie
 • de klager ondanks verzoek(en) van de Klachtencommissie volstrekt onvoldoende informatie  heeft verstrekt om de klacht inhoudelijk te kunnen beoordelen.