Klacht indienen


Klachtenregeling

Alle BVAT therapeuten zijn middels het lidmaatschap gebonden aan de beroepscode van de BVAT. In onze beroepscode staat onder meer wat u precies van uw therapeut mag verwachten. De therapeut dient bijvoorbeeld te allen tijde vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens, hij of zij mag deze alleen met uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden.

Bent u om een bepaalde reden niet tevreden met uw therapeut?

Het kan natuurlijk gebeuren, dat u om bepaalde redenen een klacht hebt. Deze klacht kan gericht zijn op de therapeut, zijn of haar houding of manier van werken of de sessies zelf.

Het is hoe dan ook altijd aan te raden en verstandig om dit allereerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er wel sprake van een misverstand en kunt u er alsnog prima samen uitkomen indien u uw klacht of onvrede simpelweg bespreekbaar maakt. Is het voor u moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Dan kan het erg goed helpen om alles voor uzelf op te schrijven en dit vervolgens voor te leggen aan uw therapeut. Op deze manier kan uw therapeut ook even tijd nemen om er over na te denken en mogelijk ontstaat er zo een opening, om rustig met elkaar te praten en het probleem samen op te lossen.

Als u er samen niet uitkomt

Heeft u al geprobeerd om er samen over te praten echter zonder het gewenste resultaat? Of voelt u zich misschien niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut?  Dan kunt u gebruikmaken van onderstaand klachtenformulier om de situatie aan ons voor te leggen. Hier zijn voor u verder geen kosten aan verbonden.

Geschillencommissie

De geschillencommissie zal dan onafhankelijk van alle partijen een uitspraak doen over uw klacht. In deze fase wordt uw klacht een geschil genoemd.

De uiteindelijke uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor u als voor de therapeut.

  • Klacht indienen (formulier)

    Client

  • Gegevens van de therapeut(e) waar u niet helemaal tevreden over bent

  • Klacht