Algemene voorwaarden


Algemeen

De Beroepsvereniging voor Alternatieve Therapiewijzen (BVAT) verleent u bij dezen toegang tot www.bvat.be. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot: de gepubliceerde teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de BVAT en eventuele derden zijn aangeleverd. De BVAT behoudt zich daarbij het recht voor om op elk gewenst moment deze inhoud aan te passen of te verwijderen zonder een voorafgaande mededeling hieromtrent. De informatie op deze website is geheel vrijblijvend en dient niet als concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of mogelijke aanspraak op juistheid. U kunt aan deze inhoud derhalve geen rechten ontlenen.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de aangeboden inhoud liggen bij de BVAT. Het kopiƫren, verspreiden en elk ander onrechtmatig gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BVAT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht en tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.