Accreditatie opleidingen


Accreditatie van uw opleidingen

Aangezien wij continu blijven streven naar kwaliteit, kan BVAT bepaalde cursussen en/of workshops van opleidingsinstituten accrediteren.

De accreditatie van een opleiding, cursus of workshop omvat het doorlopen van een formele procedure door de kwaliteitscommissie.
Dit heeft enkel betrekking op de opleiding, cursus of workshop zelf en dus niet ôp een opleidingsinstituut, lesgever of hulpverlener. U kunt een opsomming van geaccrediteerde opleidingen onderaan deze pagina terugvinden.

Een cursus of opleiding dient aan bepaalde vereisten te voldoen om geaccrediteerd te worden:

 • Het betreft een basisopleiding, dit houdt in een brede kwaliteitsvolle vorming die de cursist voorbereid op het openen van een praktijk
 • In de opleiding of cursus wordt/worden één of meerdere therapeutische techniek(en) onderwezen
  • Een opleiding medische basiskennis dient in ieder geval de onderwerpen anatomie, fysiologie en pathologie te bevatten
  • Een opleiding gericht op het aanleren van communicatieve vaardigheden dient binnen een therapeutische context te worden gegeven.

Door het accrediteren van een opleiding ontstaat niet zonder meer een verantwoordelijkheid jegens BVAT betreffende de cursus of opleiding. Een accreditatie is enkel een bewijs dat wij deze cursus degelijk vinden en dat de cursus als gevolg hiervan een waardevolle bijdrage kan leveren voor uw praktijkvoering als alternatieve therapeut.

 • Accreditatieformulier

  Aanvrager

 • Opleiding

 • +-