Welkom bij BVAT: De Belgische Vereniging voor Alternatieve Therapiewijzen

Wat is ons doel?

BVAT is een Belgische vereniging voor zelfstandige en professionele beroepsbeoefenaars van alternatieve therapiewijzen.

BVAT is opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in België beter te kunnen bewaken, te bevorderen en onderlinge samenwerking en innovatie op dit gebied mogelijk te maken.

Kwalificaties van een BVAT-therapeut

Een BVAT therapeut voldoet aan strenge kwaliteitswaarborgen, onder meer op het gebied van opleiding en bijscholing, een adequate praktijkvoering, aanwezige praktijkkennis en vaardigheden en kwaliteiten op het gebied van persoonlijk contact met cliënten. Op deze wijze bent u zeker van een correcte en hoogstaande wijze van praktijkvoering.

Door middel van het hanteren van strenge selectiecriteria, inclusief een beroepscode met een klacht- en tuchtregeling, waakt BVAT over de beroepskwaliteiten van haar leden.

BVAT onderhoudt en stimuleert het contact tussen de patiënt en de therapeut.

BVAT spant zich tevens in, om alternatieve therapie een reguliere plek binnen de gezondheidszorg te geven. Hiertoe voeren wij structureel en actief overleg met andere partijen zoals collega Belgische vereniging, zorgverzekeraars en andere relevante derden.